ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

خانه

مگانفت

خدمات

محصولات

فرم ها و راهنماها

مستندات

مخزن

پشتیبانی

تماس با ما

ماژول سایدبار

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
خانه

دستورالعمل اجرایی (CPS)

مستند فوق که از جمله مستندات اصلی راه اندازی...    ادامه مطلب 

مگانفت نخستین و تنها مرکز میانی دولتی صادر کننده گواهی الکترونیکی در صنعت نفت کشور و صنایع وابسته است.

اخبارمگانفت

PKE

ارائه کلیه خدمات تجهیز برنامه های کاربردی به زیر ساخت کلید عمومی

صدور گواهی الکترونیکی

 صدور انواع گواهی های الکترونیکی منطبق بر پروفایل های تعریف شده در سند جامع پروفایل های زیرساخت کلید عمومی کشور

برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری دوره های عمومی و تخصصی کاربردهای زیرساخت کلید عمومی برای سازمان ها و موسسات